Alexanderteknik

Vad är Alexandertekniken och vad kan den göra för dig?
Läs vidare så ska jag berätta mer!

Vad är Alexanderteknik?

Alexandertekniken handlar till stor del om att lära sig använda sig av tyngdkraften på ett intelligent och effektivt sätt. Det är en undervisningsmetod som syftar till lära sig bli uppmärksam på vanor, spänningsmönster och automatiska reaktioner som hindrar vår naturliga förmåga till upprätt hållning och begränsar vårt rörelsemönster. Först när vi uppmärksammar och blir medvetna om dessa vanor har vi möjlighet att förändra våra reaktioner och på så vis kliva ur vägen för oss själva och vår enastående förmåga att bära upp oss mot tyngdkraften.

Det brukar (skämtsamt) talas om tyngdkraften som vår fiende som hela tiden drar oss nedåt. Ju äldre vi blir, desto mer börjar allting att hänga nedåt tills den till slut besegrar oss helt och hållet. Vi kämpar med näbbar, klor och gymkort för att hålla oss själva, våra anletsdrag och vår byst uppe, och ju mer vi kämpar desto jobbigare blir det!

Men vi vet ju också alla att tyngdkraften faktiskt är det som gör att vi kan gå omkring på den här jorden. Och faktum är att vi har en inneboende förmåga att bära upp oss mot, och med hjälp av, tyngdkraften utan onödig ansträngning! Men den förmågan handlar INTE om att vi ska sträcka på oss, dra tillbaka axlarna och stärka våra magmuskler, utan snarare att vi ska sluta göra det.

De flesta av oss har som barn ett mycket okomplicerat förhållande till tyngdkraften. Vi behöver för att kunna lära oss sitta, krypa, stå och gå lära oss att förhandla med tyngdkraften och vårt tunga huvud. Vår kontakt med vår omgivning och vår miljö lär oss om hur vi ska röra oss och de flesta barn gör detta på det mest effektiva sättet – inte för att vi har en idé om att vi ska lära oss exempelvis krypa – utan för att vi är nyfikna på något som vi vill ta oss till, kanske en stickkontakt på väggen.

Denna inlärning är omedveten och blir automatiserad när vi har lärt oss det. Vi lämnar övandet på att gå när vi kan det, och andra äventyr tar vid.

När vi växer upp tappar många av oss av olika anledningar denna naturliga och ansträngningsfria förmåga till upprätt hållning som vi ofta ser hos små barn. Vi påverkas av vår omgivning, våra känslor, vår reaktion på motgångar och press utifrån. Vi kanske tycker vi är för långa och försöker göra oss mindre, eller tvärtom. Vi kanske blir utsatta eller mobbade och sjunker ihop. Vi kanske blir tillsagda att vi är för högljudda och börjar förminska och krympa ihop vår röst. Alla dessa reaktioner sätter sig som spänningar i vår kropp och blir till vanor som formar oss och påverkar oss i allt vi gör.

Alexandertekniken handlar om att bli medveten om dessa vanor och spänningsmönster så att vi kan låta bli att reagera på dessa genom att dra ihop oss, förminska oss och på andra sätt begränsa vårt rörelsemönster. När vi på detta sätt kan kliva ur vägen för oss själva så kan vi återerövra vår förmåga att bära upp oss mot tyngdkraften – denna gång på ett medvetet plan. Vår balans och koordination förbättras i takt med att vi hittar tillbaka till vår medfödda förmåga till upprätt hållning och vi kan röra oss, använda vår kropp och andas med större frihet och lätthet.

 

Vill du lära dig hur du kan uppnå mer genom att anstränga dig mindre?

För vem?

”The Alexander Technique is great for anyone with a mind, and for anyone with a body. Individuals with both will find even greater benefit”.
– Okänd

Till Alexandertekniken söker sig människor från väldigt många olika områden och bakgrunder och av väldigt många olika anledningar. Oavsett bakgrund och anledning har vi alla samma material att arbeta med – nämligen oss själva. Vår kropp, vår medvetenhet och vår relation till vår miljö och våra medmänniskor.

Smärta och spänningar

Många kommer för att avhjälpa smärta och spänningar i rygg, nacke, käke, huvud och leder. Tekniken är t ex ett mycket effektivt redskap för att avhjälpa en av vår tids folksjukdomar – ländryggssmärta och det har gjorts studier som visat på Alexanderteknikens effektivitet just för ryggproblem men även för hanterandet av kronisk smärta. Här https://www.bmj.com/content/337/bmj.a884 är en studie som publicerades i British Medical Journal och som ledde till att NHS (National Health Service Det statliga sjukvårdssystemet i england) började rekommendera Alexanderteknik just för patienter med ryggproblem.

Ofta så beror våra smärtproblem på hur vi använder oss själva och hur vi reagerar i till exempel stressiga situationer, och i dessa fall är Alexandertekniken ett väldigt effektivt redskap eftersom det är just precis detta man adresserar under en lektion – hur vi gör när vi gör något och hur vi reagerar på stimuli. När det gäller kronisk smärta så kan en Alexanderlärare vara behjälplig för att hantera smärta. Reaktionen på smärta är ofta att man spänner sig och detta i sin tur leder ofta till mer smärta och obehag. Om man blir medveten om sina reaktioner kan man låta bli att förvärra situationen och förhoppningsvis även förbättra den.

Förebyggande och utvecklande

Andra kommer för att förfina och utveckla sig själva inom sin disciplin – till exempel ridning, sång, teater, dans, löpning, yoga och andra idrotter. Att lära sig röra sig själv med större medvetenhet hjälper oss att förebygga skador och även att röra oss mer obehindrat och med större lätthet.

Ryttare finner att de kan kommunicera mer obehindrat med sina hästar när de med hjälp av Alexandertekniken kan förbättra sin sits och rida på ett mer otvunget och expansivt sätt. På sistone har många ryttare inom Centrerad Ridning hittat till AT:n. Grundaren till denna metod, Sally Swift, tog många Alexanderlektioner och baserade mycket av sin metod på det hon lärde sig.

Många av vår tids stora sångare, skådespelare, musiker och dansare använder sig av Alexandertekniken i sitt utövande och i England och andra europeiska länder och USA är det vanligt att det finns en Alexandertekniklärare på utbildningar inom musik, teater och dans. Sångare, skådespelare och andra yrkesutövare som är beroende av sin röst har till exempel stor hjälp av Alexandertekniken. Om vi inte behöver kämpa med att hålla upp oss själva så blir andningen och därmed rösten friare.

Personlig utveckling

Ytterligare andra kommer för att de har hört talas om Alexandertekniken som ett mycket kraftfullt hjälpmedel och verktyg för stresshantering och personlig utveckling. Att bli medveten om hur vi reagerar i vissa situationer och relationer är första steget till att ta ansvar och ändra de reaktioner som inte gagnar oss.

Alexander sa: ”You translate everything – wether physical, mental or spititual into muscular tension”. Prova själv. Tänk att där du sitter och läser ska tänka på något riktigt komplicerat till exempel vad blir 356 multiplicerat med 48? Eller kanske på en konversation du haft idag som inte var så behaglig. Vad händer i kroppen? Dessa reaktioner pågår hela dagarna i oss själva, men vi är förmodligen inte särskilt medvetna om dem.

Med Alexandertekniken får du hjälp att identifiera dessa reaktioner och också hjälp att stanna upp och låta bli att gå in i dem. Förutom att detta ger dig en större medvetenhet om dig själv och dina reaktioner så ger du dig själv också tid att inte köra ned på vanans autobahn och en möjlighet att välja en annan reaktion. Du kanske upptäcker att utrymmet du ger dig själv mellan stimuli och respons gör att du inte väljer att gå in i en utmattande konflikt. Eller tvärtom att du inte går undan och undviker något som du tidigare upplevt som obehagligt och plötsligt istället får tillgång till en annan del av dig som kan svara på ett sätt som är närmare dig och din kärna.

Många som börjar ta lektioner upplever att de kan hantera stress och konflikter på ett bättre sätt. Många rapporterar också om en stärkt självkänsla och en sundare relation både till sig själva och sin omgivning.

17 088 är svaret förresten.

 

Hur går det till?

Alexandertekniken lärs bäst ut genom privatlektioner. Varje lektion är ungefär 45 minuter lång och under den tiden jobbar man med vardagliga rörelser som att sätta sig ned, ställa sig upp eller gå omkring. Du får oftast också ligga ned på ett bord så att läraren kan hjälpa dig lösgöra spänningar och uppmuntra längd och expansion i liggande position.

Under lektionen kan man också fokusera på ett specialområde, till exempel ”hur håller jag min fiol?” eller ett problemområde ”hur kan jag sitta framför datorn utan att bli stel och spänd?” Egentligen kan man titta på vilken vardaglig rörelse eller utmaning som helst, och bara fantasin sätter gränserna!

De flesta av oss har en tendens att dra ihop oss, spänna oss och förkorta oss, inte bara när vi ska göra något, utan även när vi bara står eller sitter. Denna spänning gör att vi ökar trycket på både kotor och leder och vi får kämpa ännu mer med våra muskler för att kunna vara upprätta.

Under en lektion får du, med hjälp av din lärare, hjälp att uppmärksamma denna vanemässiga aktivitet så att du kan låta bli att reagera med anspänning på olika stimuli, som till exempel att sätta sig, ställa sig, gå eller tala.

Om man kan låta bli att dra ihop sig själv får vår ryggrad möjlighet att förlängas och vara den spänstiga och fjädrande struktur den är menad att vara och vi lättar på trycket i både kotor och leder. De flesta upplever en större lätthet i sin kropp kombinerad med en bättre kontakt med underlaget. Många rapporterar om en slags ”förlängd avspänning” en större närvaro i sig själva och större rörelsefrihet.

Målet med lektionerna är att du ska kunna ta med dig det du har lärt dig ut i din vardag och applicera det på vad du än gör. Oavsett om det handlar om att sitta framför datorn, tala inför publik, springa Stockholm maraton eller hantera en stressig vardag så kan du och din kropp bli en väl fungerande enhet som hjälper dig istället för en börda som hindrar dig i alla dina varanden och göranden.

Marja Bennet använder Alexanderteknik för att visa en bra liggande position för att sedan påbörja rörelse till sittande.
Marja Bennet använder Alexanderteknik. Med sin hand stödjer och vägleder hon till en bra sittande position för sin elev
Marja Bennet använder Alexanderteknik. Med sin hand stödjer och vägleder hon sin elev från liggande position till hukande.
Marja Bennet använder Alexanderteknik. Med sin hand stödjer och vägleder hon sin elev från sittandes på huk till stående.

Vill du leva ett liv i större medvetenhet och balans, fysiskt, mentalt och känslomässigt?

Vem var FM Alexander?

Frederick Matthias Alexander, en framgångsrik recitatör och skådespelare, föddes 1869 i Tansmanien i Australien. Han fick problem med sin röst och då läkarna stod handfallna kom han själv fram till att det måste vara någonting han gjorde med sig själv när han talade som orsakade problemen.

Under många år observerade han sig själv och vad han gjorde när han talade. Detta ledde till en förståelse om hur kroppen fungerade och han utvecklade det som skulle komma att kallas Alexandertekniken. Han blev av med sina röstproblem och märkte att de förändringar han genomgått dessutom hade en positiv effekt på hans totala fysiska och mentala välmående.

Han började undervisa andra i vad han kallade ”Psycho-Physical Re-Education” i Sydney, Australien och blev känd som ”The Breathing Man”. Hans framgångar med att hjälpa människor drastiskt förbättra sin koordination och hälsa gjorde honom känd även utanför skådespelar- och sångarvärlden där han börjat sin karriär.

1904 flyttade Alexander till London där han stannade till sin död. Under krigen spenderade han en del tid i USA där han också undervisade. 1932 startade han den första Alexanderlärarutbildningen och han fortsatte undervisa fram till veckan innan han dog, 86 år gammal, 1955.
Under sin livstid skrev Alexander fyra böcker:

– Man’s Supreme Inheritance
– The Use of the Self
– Constructive Conscious Control of the Individual
– The Universal Constant in Living

 

Vill du läsa mer? Här är några tips…

www.alexandertechnique.com Här finns mycket information för dig som vill läsa mer. Bland annat en sammanställning av vetenskapliga artiklar och forskning som gjorts på Alexanderteknik

www.stat.org.uk Det professionella yrkesorganets hemsida. Här kan du till exempel hitta utbildade lärare på olika platser i världen

www.at-sverige.se Här finns en lista över lärare i Sverige

 

Jag erbjuder individuella lektioner för privatpersoner samt kurser och workshops för företag och privata organisationer.

Marja Bennet hjälper sin elev hitta optimal hållning under en individuell lektion

“Som ridlärare och tränare inom centrerad ridning var både vi och våra elever intresserade i att få en inblick i Alexanderteknik, vad det är och hur den skulle kunna hjälpa mig själv som ryttare och instruktör.

Marjas förmåga att koppla teori och övningar gjorde kursen värdefull för både oss och elever. Det fanns en logik i teorin kring våra olika muskler, vår kroppshållning och att skapa en balanserad kropp som på ett föredömligt sätt blev begriplig till den ryttarsits man eftersträvar, men också för oss som instruktörer inom Centrerad Ridning.

Det blev en kursdag utöver förväntan. Upplägget med en introduktion och vissa övningar/teori underlättade att förstå och ta till sig privatlektionen – Vi är mycket nöjda.”

Marie och Christian Lindberg
Stall Rosengården, Väddö

Alexanderteknik
Marja Bennett

Stockholm

Touch Center
Väringgatan 25
113 33 Stockholm

Härnösand

Oasen
Brunnshusgatan 8
87132 Härnösand

Hör av dig