The only constant is change

Med jämna mellanrum blir jag påmind om att det enda man kan vara säker på är att ALLT förändras. The only constant is change. I mitt yrke ser jag det hos mina elever och i mig själv och det är ofta så att jag under en period har fokus på något speciellt – det...

“Luck-lektioner”

Luck-lektioner Med början nästa vecka, 15/4 och framåt, kommer jag att ge luck-lektioner till halva priset. Det kommer att fungera som så att jag med kort varsel när jag får en lucka i mitt schema lägger upp det på min facebook-sida. Följ mig där så har du möjlighet...

Framåt & Uppåt bloggen

Läs, reflektera, kommentera, interagera!

Omdömen

”Redan efter några lektioner med Marja kunde jag se resultat i min ridning. Hästen lyssnade mer, fick bättre framåtbjudning och utförde mer villigt de rörelser jag bad honom om.”

Maria

”Efter senaste lektionen har jag mått så bra! Du hjälpte mig att vinna mot min migrän!”

Judit

”För mig med trauma i bagaget så bidrar AT:n till att jag tryggare kan orientera mig i min miljö. Både den inre (kroppsliga och själsliga) och den yttre (omvärlden)”

Mariette

Jag erbjuder individuella lektioner för privatpersoner samt kurser och workshops för företag och privata organisationer.

Marja Bennett hjälper sin elev under en individuell lektion i Alexanderteknik