F. M. Alexander

Frederick Matthias Alexander, en framgångsrik recitatör och skådespelare, föddes 1869 i Tansmanien i Australien. Han fick problem med sin röst och då läkarna stod handfallna kom han själv fram till att det måste vara någonting han gjorde med sig själv när han talade som orsakade problemen.

Under många år observerade han sig själv och vad han gjorde när han talade. Detta ledde till en förståelse om hur kroppen fungerade och han utvecklade det som skulle komma att kallas Alexandertekniken. Han blev av med sina röstproblem och märkte att de förändringar han genomgått dessutom hade en positiv effekt på hans totala fysiska och mentala välmående.

Han började undervisa andra i vad han kallade ”Psycho-Physical Re-Education” i Sydney, Australien och blev känd som ”The Breathing Man”. Hans framgångar med att hjälpa människor drastiskt förbättra sin koordination och hälsa gjorde honom känd även utanför skådespelar- och sångarvärlden där han börjat sin karriär.

1904 flyttade Alexander till London där han stannade till sin död. Under krigen spenderade han en del tid i USA där han också undervisade. 1932 startade han den första Alexanderlärarutbildningen och han fortsatte undervisa fram till veckan innan han dog, 86 år gammal, 1955.
Under sin livstid skrev Alexander fyra böcker:

– Man’s Supreme Inheritance
– The Use of the Self
– Constructive Conscious Control of the Individual
– The Universal Constant in Living

Vill du läsa mer? Här kommer några tips:

www.stat.org.uk
Society of Teachers of The Alexander Technique

www.at-sverige.se
Lista över utbildade Alexanderlärare i Sverige

http://physicaltherapy.org
Artiklar om Alexanderteknik i relation till olika fysiska problem

www.alexandertechnique.com
Stort urval av artiklar om Alexandertekniken