Hur går det till?

Alexandertekniken lärs bäst ut genom privatlektioner. Varje lektion är ungefär 45 minuter lång och under den tiden jobbar man med vardagliga rörelser som att sätta sig ned, ställa sig upp eller gå omkring. Du får oftast också ligga ned på ett bord så att läraren kan hjälpa dig lösgöra spänningar och uppmuntra längd i liggande position.

Ofta har man en kombination av för mycket spänning i vissa muskler och brist på spänning – kollaps – i andra. Detta gör att kroppen hamnar i konflikt och jobbar inte som en enhet utan drar åt olika håll. En kollapsad rygg kompenserar man med en spänd nacke och låsta ben för att klara av att hålla sig uppe. Kroppens olika delar jobbar inte ihop för bästa möjliga resultat.
Läraren hjälper dig att stanna upp och bli uppmärksam på spänningar och ”konflikter” i din kropp. När du blir medveten om vad du gör med dig själv till exempel när du ska sätta dig ned har du en möjlighet att stanna upp och säga nej till det invanda beteendet. Ett beteende som till exempel kan vara att du spänner nacken onödigt mycket när du ska göra något. Med hjälp av lärarens händer och muntliga instruktioner får du en möjlighet att välja en ny väg ned i stolen. En väg som inte involverar en spänd nacke, låsta ben och förkortad rygg, utan en väg som hjälper dig att samtidigt som du sätter dig låta nacken vara fri och ryggen och alla delar av kroppen förlängas. På så vis lättar man på trycket på fotleder, knäleder och höftleder, gångjärnen i kroppen, och resan ned i stolen blir en lättare och mer balanserad rörelse.

Målet med lektionerna är att du ska kunna ta med dig det du har lärt dig ut i din vardag och applicera det på det du gör. Vare sig det gäller att sitta framför datorn, tala inför publik, springa Stockholm maraton eller hantera en stressig vardag så kan din kropp bli ett väl fungerande verktyg som hjälper dig istället för en börda som hindrar dig i dina aktiviteter.