Alexanderteknik

Alexanderteknik handlar om konsten att använda sig själv och sin kropp. Ofta får vi titta på barn för att bli påminda om hur det skulle kunna vara att springa, klättra, hoppa och lyfta saker. Barn springer överallt – och de gör det för att det är så kul och för att det spritter i deras kroppar över glädjen att kunna göra det!

Gradvis och av olika anledningar tappar många av oss den här glädjen och förmågan att använda oss själva. Vi börjar sitta för mycket, jämföra oss med andra, vi skadar oss, vi kanske stressar för mycket, vi tycker vi är för långa eller för korta och börjar kompensera – kura ihop oss eller sträcka upp oss. Allt detta och mycket annat skapar onödiga spänningar som formar oss och blir en del av vår identitet.

I värsta fall bidrar det här beteendet till olika problem som ryggont, förslitningsskador, ischias, problem med rösten och andningen, matsmältningsproblem till exempel. I bästa fall innebär det ”bara” att du inte använder dig själv till din fulla potential.

Det kan vara svårt att bryta ett beteendemönster som har byggts upp under många år och det är här Alexandertekniken kommer in. De flesta av oss lever ett målinriktat liv på det sättet att vi ofta inte vet hur vi tagit oss från A till B. Vi satte oss i stolen, vi stod upp igen, vi sprang till bussen, vi slängde oss efter den ringande telefonen. Vad som hände på vägen har vi oftast ingen aning om.

Med Alexandertekniken får du hjälp att bli medveten om hur du gör med dig själv i dina dagliga aktiviteter. Först när du är medveten kan du börja förändra och välja ett nytt och mer konstruktivt beteende. Genom att sluta vara slavar under vårt vanemässiga beteende kan vi hitta tillbaka till glädjen i att använda oss själva, vad vi än gör.