2016 års Julkalender, lucka 14, 15 och 16

Adventslucka #14

Lucka nummer 8 handlade om en diskussion jag har med en elev om att det nya man lär sig på lektionerna borde automatiseras. Ungefär som när man lär sig cykla. När man väl lärt sig det så behöver man inte tänka på det längre.

Just cyklandet som analogi pratade jag med en annan elev om, och det är naturligtvis så att man inte behöver tänka på hur man håller balansen, hur man trampar runt tramporna och hur man styr. Det går per automatik. MEN, du kan tänka på vad för kontakt du har med dina fötter mot tramporna. Du kan låta nacken vara fri så att ryggraden kan förlängas in i rörelsen. Du kan se till att höftleder, knäleder och fotleder är fria i trampandet. Kort sagt, du kan bli uppmärksam på kvaliteten av vad du gör när du cyklar! Och så är det även med sittandet, gåendet, ståendet, sjungandet, spelandet, matlagandet och dammsugningen.

Det automatiska finns där som tur är. Det vi har möjlighet att göra med hjälp av t ex AT:n är att förfina och fördjupa vårt förfarande!

Adventslucka #15

En mening från Liz Kochs bok ”Core Awareness” som verkligen stannat hos mig är: ”If compression, tension and torsion are to be prevented throughout the spine, psoas and pelvis, all rotational movement must occur at the four ball and socket joints. Realeasing and opening the hip and shoulder sockets are crucial for range of motion.”

Min aha-upplevelse av denna mening handlar om höftlederna. Det är rätt uppenbart för de flesta med normal rörlighet i höftlederna att benen kan röra sig väldigt fritt i denna kulled. Stå på ett ben med stöd för handen och undersök alla rörelsemöjligheter du har höftleden så får du se själv.

Det jag inte har reflekterat över så mycket är att kroppen – bålen kan röra sig och rotera gentemot höftleden också när benen är stilla.

Prova att sitta på en vanlig stol i balans över sittbenen. Tänk att du ska rotera åt något håll och börja med att låta ögon och huvud leda, och tänk sedan att rotationen får komma från att du tillåter rörelse i höftlederna. Låt dig själv rotera djupt inifrån höftkulan men behåll kontakten med sittbenen. Hur känns det?

Prova också att från stående sätta dig och tänk att kroppen glider över höftkulorna när du ska sätta dig. Så det är inte bara så att höftkulan rör sig i höftpannan för att böja utan höftpannan rör sig över kulleden. Här skulle det kanske behövts en film 🙂

Mer om detta en annan dag!

Adventslucka #16anarchy-1543808_640

Idag vill jag lyfta den lilla frågan ”varför?” Det finns många situationer i livet när vi blir tillsagda att utföra saker på olika sätt av olika experter. Vi blir tillsagda av våra gyminstruktörer att göra på ett visst sätt, vi får höra av människor omkring oss att vi ska slappna av, tagga ned eller kanske skynda oss lite och lägga på ett kol.

Idag uppmanar jag alla att ta fram sin inre anarkist, och när nästa råd kommer farande åt vårt håll fråga ett stilla ”varför?” Det behöver inte skrikas ut. Det kanske inte ens behöver sägas högt. Men ge dig själv en stund att fundera på om det är något som gagnar dig. Är det något som du förstår varför du ska göra? Är det något som du kan förankra i dig själv och som slår an en ton av glädje i dig? Om inte, ge dig själv en stund och vänta in det som gör det.

Ha en fin anarkistisk dag!

Leave a Reply