delete

Totalt förvirrad? Att förstå Alexandertekniken

FörvirringMånga gånger har jag släppt iväg elever från en lektion fyllda med Aha-upplevelser och en känsla av att ha ”fattat” för att sedan när de kommer tillbaka för nästa lektion vara fulla av förvirring och funderingar.

Det som verkat så självklart under slutet av förra lektionen är som bortblåst och de har en känsla av att de tagit ett steg tillbaka i sin inlärning.

Efter en stund blir det tydligt att de inte tagit ett steg tillbaka, och vi kan fortsätta undervisningen – inte exakt där vi slutade, men i alla fall inte från den avgrund som eleven ibland tror sig befinna sig i.

Vad som ofta händer under en AT-lektion är att eleven får en helt ny upplevelse av sig själv och sin relation till rummet. Och eftersom vårt intellekt vill sortera in upplevelser i ”mappar” som redan finns i hjärnan, och det inte finns någon mapp för just den här nya upplevelsen så blir det oändligt svårt att upprätthålla eller tillåta den här nya upplevelsen att ”bara vara” utan hjälp av en lärare och utanför lektionsrumsbubblan.

Olika människor är olika när det gäller denna nya information, och vissa har inga problem med att bara acceptera det nya, medan andra vill förstå till varje pris! Och priset är att i början kämpa mot ett intellekt som vill sortera in upplevelsen i hjärnans ”yoga-mapp” eller ”hållnings-mapp” eller någon annan mapp där man har något att referera till.

Den goda nyheten är, att om man väl kommer förbi den första förvirringen och kan tillåta sig själv att ”släppa” upplevelsen och inte försöka hålla kvar den mellan lektionerna, så kommer det till slut att skapas en Alexanderteknik-mapp i hjärnan. Och när du väl har den, då är det bara att fylla på!

Jag kommer att tänka på ett citat från en AT-lärare som på frågan, ”Vad ska jag tänka på att göra till nästa lektion?” svarade: ”My dear, you just go and have a good old slump” 😀 Man kan tänka sig att hon ville komma bort ifrån allt görande och hållande som lätt blir resultatet av att man kände sig så lång och upprätt och lätt efter första lektionen. Man försöker återskapa sin längd och upprätthet genom att ”hålla i” det man lärt sig.