delete

Förändring

2013-03-18 08.18.11En av de viktigaste lärdomarna jag gör om och om igen som Alexanderlärare är att jag kan inte förändra någon. Jag kan erbjuda en möjlighet till att förändras, att utvecklas. En situation där du som elev får syn på dig själv och vad du gör och på så vis ges en möjlighet att välja en annan väg än den invanda.

Om du vill.

Men jag kan inte förändra dig.

En Alexanderlärare kan med sina händer kommunicera direkt med dina muskler, din fascia, dina leder och behöver på så vis inte gå via intellektet för att bjuda in till förändring, större frihet, expansion. Men den förändring som kommer av denna kommunikation måste komma från en position av icke-görande och acceptans för det som är just nu.

Den kommer inte av att försöka förändra.

Så fort jag som lärare börjar tänka att jag vill något specifikt eller försöker åstadkomma ett resultat av något slag så har jag tappat det. Då behöver jag ta ett steg tillbaka, landa i mig själv och tillåta mig och dig att vara precis där vi är, precis just nu.

För förändring kan inte ske någon annanstans än där vi är just nu.

”It’s when you are content – only then do you grow.
It’s the same thing with self improvement – if you are trying to improve yourself – you tend to get worse”

-Ajahn Brahm