delete

Handtag, famntag, klapp eller kyss – del 1

Alla som har tagit lektioner i Alexanderteknik vet att en viktig pedagogisk del i undervisningen handlar om beröring. Jag som lärare använder mina händer för att få information och för att ge information. Ibland handlar det bara om att med kravlös och trygg beröring ge eleven ett stöd och en referens till var de är i rummet eller var en kroppsdel är i förhållande till helheten.

Just den här kravlösa närvarande beröringen är något av Alexanderteknikens signum. En stor del av vår utbildning ägnas åt att använda våra händer på ett ”non doing” sätt. Med non-doing menas inte ett par avslappnade händer utan ett par händer som har stöd från ryggen och från golvet under fötterna, ett par händer som kan ge stöd utan att behöva stöd tillbaka, ett par händer som varken kniper, klämmer eller kollapsar på eleven, utan stöttar och är närvarande precis där eleven är utan att för den delen kräva något tillbaka.

Den här sommaren har jag fått tillfälle att tänka lite extra på vår vardagsberöring. I fyra veckor har jag sommarjobbat i vården och hjälpt gamla och sjuka människor i deras hem. I dessa situationer har jag haft enorm hjälp av min ”beröringsträning”.

De människor jag hjälpt har haft olika grader av demenssjukdomar, ofta kombinerat med fysiska problem. Det har alltså handlat om att hjälpa dem med förflyttningar från säng till stol till toastol och så vidare. Detta kan vara krävande nog om personen i fråga ”bara” har fysiska problem. Men då kan man i alla fall kommunicera och tillsammans komma överens om hur man ska göra.

När det gäller en person som dessutom är dement så behöver kommunikationen ske på ett annat sätt. Naturligtvis försöker man förklara och kommunicera så gott det går verbalt, men det som verkligen är viktigt är hur man rör vid dem! Eftersom de inte kanske alltid förstår vad som ska hända så kan man ändå kommunicera, genom en fredlig beröring från en öppen hand kombinerat med lugn ögonkontakt, att det inte är farligt.

Är du stressad och spänd och redan på väg därifrån mentalt – ja då är det det du kommunicerar. Kan du däremot vara närvarande och ge en fri och full kontaktyta från din hand så är det guld värt.

Som exempel har jag under sommaren haft hand om en dam som vi förflyttade med hjälp av en lift som är lite som en minilyftkran och den som ska lyftas hänger i ett lyftskynke. Inte så kul – särskilt om man inte riktigt förstår vad det är som händer. Hon tyckte det var obehagligt och, som så ofta händer när vi inte är bekväma, så spände hon nacken något alldeles oerhört. Hon hade dessutom problem med andningen som förvärrades när hennes nacke var så spänd.

I den situationen hjälpte det mycket att bara lägga en fri och öppen hand som stöd för hennes nacke och huvud – precis som man gör under en Alexanderlektion. Kommunikation genom beröring går förbi intellektet och lugnar nervsystemet, men A och O är återigen hur beröringen är. Är du stressad och spänd och redan på väg därifrån mentalt – ja då är det det du kommunicerar. Kan du däremot vara närvarande och ge en fri och full kontaktyta från din hand så är det guld värt.

Många av oss har inte ett jobb där beröring av andra människor ingår i arbetet, men någon slags beröring och vardagskontakt har vi oftast, även med människor utanför den familjen. Mer om det i nästa blogg.