delete

Alexanderteknik för ryttare

Den här veckan lämnar jag över ordet till en av mina elever som hittade till Alexandertekniken genom ridningen. När man sitter till häst är det av yttersta vikt att man kan balansera upp sig själv så att man inte stör hästens balans utan kan hjälpa hästen att vara fri och välkoordinerad i sina rörelser. Här berättar Maria om hur Alexandertekniken har hjälpt henne med detta. På bilden är Maria med hästen Landor.

”Ridning handlar för mig om kommunikation (med 600 kg hamster, som någon så målande har beskrivit hästen). Hästar kan bara lära sig ett begränsat antal ord, men de är å andra sidan väldigt känsliga för yttre påverkan. Det är alltså min kropp jag måste använda för att kommunicera. Ju finare mina signaler är, desto lättare är det för hästen att förstå vad jag vill att vi tillsammans ska göra. Som en ridlärare sa: ”Gör först så lite som möjligt. Om det inte fungerar, gör lite till.” Det är lätt att säga, men att finkalibrera sin kropp är inte enkelt. Efter decennier av olika övningar har jag funnit ett sätt att komma dit: Alexandertekniken.

 
Redan efter några lektioner med Marja kunde jag se resultat i min ridning. Hästen lyssnade mer, fick bättre framåtbjudning och utförde mer villigt de rörelser jag bad honom om. För hästen speglar ju det jag gör med min kropp. Och ju mer jag lär mig (att göra mindre) desto bättre går det. Hästen ger mig direkt ett kvitto på att jag utvecklas, och han verkar nöjdare, vilket ju inte är oviktigt.

 
Ett exempel på något jag nu börjar begripa är ”halvhalten” som är så central för oss ryttare och som vi talar så mycket om. Problemet är att den inte är så lätt att förstå eller förklara. Men nu när jag lär mig mer om hur min egen kropp fungerar så tror jag att jag äntligen börjar fatta något. Ungefär så här: När jag tänker rörelsen istället för att ”göra” den så förmedlar min kropp automatiskt rätt signaler till hästen. Ju mindre brus, desto lättare blir det för honom att tolka min signal. Men för att göra det måste jag lita på min egen kropp…

 
Det jag lär mig tillsammans med Marja är att dra ner på volymen i mina signaler och att lyssna till vad som då händer i min kropp, att ta mig tid att vara i mina rörelser (och inte hela tiden ligga ett steg före) och att våga lita på att min kropp kan utföra det jag vill utan att jag hela tiden jagar på den (att släppa den kontrollen är nog så krävande!). Jag har fått snabba resultat i ridningen, men också bättre fokus, större lugn och mer närvaro i vardagen.”