Alexanderteknik inom vården

I våras höll jag en förmiddags workshop på karolinska Universitetssjukhuset för en grupp sonografistudenter. Detta är en yrkesgrupp som löper stor risk att råka ut för sjukskrivningar på grund av stela och onda nackar eftersom deras arbetsställning lätt blir statisk och ensidigt belastar nacken och axlarna. Deras programansvarige, Kent Fridell, hade hört talas om att man på sonografiutbildningar i England erbjöd sina sonografistudenter Alexanderteknik och att det var mycket uppskattat, så han ville göra detsamma för sina studenter i Sverige.

I kölvattnet av denna workshop kom idag en artikel i Vårdfokus – Vårdförbundets medlemstidning. Läs artikeln här

Workshopen blev väldigt rolig och givande. Ingen lär sig allt om Alexanderteknik på en förmiddag, men jag kunde ändå med ganska enkla medel ge studenterna verktyg att ta med sig ut till sina arbetsplatser och de fick med sig en större medvetenhet om vad de gör med sig själva när de arbetar så att de själva kan stanna upp och ”göra mindre”.

Leave a Reply