delete

Armhävningar

Går armhävningar och Alexanderteknik ihop?

Just nu leker jag med programmet One hundred pushups för att se hur man kan träna på ett hållbart sätt. En checklista kan vara bra:

Kan du utföra armhävningarna med en fri nacke så att ryggraden fortsätter att förlängas?
Kan du andas obehindrat under rörelsen?
Är dina ansiktsmuskler avspända?

Risken är att hela ansträngningen ligger i skuldror och nacke och då förstärker man bara ett beteende som kanske redan vållar problem i andra vardagliga situationer, t.ex ont i nacke och axlar framför datorn.

För att avsluta, ett svar från Walter Carrington på frågan vad han tyckte om styrketräning: ”Well, if you can sing an aria while doing it I suppose it can’t do any harm” (citerat ur minnet)